Nieuwe fase voor Kenter

Alliander heeft besloten op zoek te gaan naar een andere eigenaar voor Kenter. Dat biedt meer kansen om de potentie van Kenter en haar medewerkers optimaal te kunnen benutten voor de energietransitie. Ter voorbereiding op een zelfstandige toekomst wordt per 1 januari 2023 de directie van Kenter uitgebreid.

De afgelopen jaren is Kenter gegroeid van een traditioneel meetbedrijf met 95 medewerkers naar een aanbieder van integrale energieoplossingen met meer dan 400 medewerkers. De organisatie is altijd goed in staat geweest kansen in de markt te benutten door ondernemend, klantgericht en innovatief te zijn. Mede doordat de markt waarin Kenter actief is sterk groeit, is de verwachting dat Kenter in de toekomst een nog grotere rol van betekenis zal spelen in de energietransitie en het ontzorgen van haar klanten.

Kansen benutten

Het werk dat Kenter doet, nu en in de toekomst, is zeer relevant voor het slagen van de energietransitie. Die relevantie komt buiten Alliander beter tot zijn recht, omdat Alliander als netwerkbedrijf te maken heeft met beperkende wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat Kenter ook in de toekomst invulling kan blijven geven aan de ambitie om de nummer één partner in Nederland te zijn voor energiedata en energievoorzieningen, heeft Alliander besloten om voor Kenter op zoek te gaan naar een andere eigenaar.

Gevolgen voor klanten en medewerkers

Voor de huidige klanten van Kenter verandert er op dit moment niks. De dienstverlening gaat onverminderd door, op het niveau dat klanten van Kenter mogen verwachten. De voorgenomen verkoop heeft geen gevolgen voor de huidige medewerkers van Kenter.

Uitbreiding directieteam Kenter per 1 januari 2023

Ter voorbereiding op de voorgenomen verkoop wordt het directieteam van Kenter per 1 januari 2023 uitgebreid van twee naar vijf leden:

  • Erik van der Ende (nu directeur New Business bij Alliander) zal toetreden tot het directieteam van Kenter als Chief Executive Officer (CEO).
  • Henk Kluytmans (nu General Manager Kenter) zal zich als Chief Growth Officer (CGO) focussen op de verdere uitbouw van Kenter met nieuwe diensten en in nieuwe groeimarkten.
  • Roy Wind (nu manager Operatie bij Kenter) wordt als Chief Operations Officer (COO) verantwoordelijk voor de traditionele markten en zal de ingezette professionalisering verder vormgeven.
  • Simone van Essen (tot voor kort manager Recruitment bij Alliander en nu HR Business Partner voor Kenter) treedt als Chief Human Resource Officer (CHRO) toe tot het directieteam.
  • Er komt een Chief Financial Officer (CFO); deze positie is vacant.
  • De nieuwe organisatiestructuur heeft geen personele consequenties voor de medewerkers van Kenter.

In gesprek met geïnteresseerde partijen

De komende periode gaat Alliander in gesprek met geïnteresseerde partijen in de markt. Tijdens die gesprekken staan de ontwikkeling van de medewerkers, de relatie met klanten en leveranciers en de groeipotentie van Kenter centraal. Medio 2023 verwacht Alliander het verkoopproces af te ronden.


Gerelateerde artikelen

Consortium ABP en OMERS Infrastructure beoogde nieuwe eigenaar Kenter

Een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure is voornemens om Kenter over te nemen. Hierover hebben Alliander, ABP en OMERS Infrastructure overeenstemming bereikt. De investering namens ABP wordt gedaan door APG Asset Management. Komende periode worden de gebruikelijke advies- en goedkeuringstrajecten met o.a. de mededingingsautoriteiten en aandeelhouders van Alliander doorlopen. Het streven is voor het eind van het jaar de transactie af te ronden.

Mehr lesenMehr lesen

Gas besparen voor bedrijven: Slimme tips

We kunnen er niet omheen: De gasprijzen zijn flink gestegen. Kostte een kuub gas in augustus 2021 nog minder dan een euro, is dat een jaar later meer dan verdubbeld. Deze stijging heeft voor veel bedrijven enorme impact op hun bedrijfsvoering. Een belangrijke vraag die daarom gesteld wordt is: Hoe kan ik als bedrijf besparen op mijn gasverbruik? Wij geven graag wat tips!

Mehr lesenMehr lesen

Prioriteringskader voor investeringen netbeheerders

Netbeheerders werken hard aan de uitbreiding van ons elektriciteitsnet. De toenemende netcongestie betekent voor veel bedrijven nu al een beperking bij het realiseren van hun duurzame ambities. Op 17 maart presenteerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen van netbeheerders. Hierin wordt voorrang gegeven aan projecten met een grote maatschappelijke impact. Lees hier wat dit betekent!

Mehr lesenMehr lesen