Kundenfall Melkveehouderij Groot Roessink Melkveehouderij Groot Roessink gebruikt warmtemeting voor subsidie en verduurzaming

"Kenter denkt mee in het proces en verplaatst zich in onze situatie"

In het Gelderse Baak ligt Melkveehouderij Groot Roessink. Het familiebedrijf, bestaande uit Ton Groot Roessink, zijn partner Kim en ouders Anton en Anneke, houdt zich de afgelopen jaren bezig met vragen als: Hoe worden we energie neutraal? En (hoe) kan de mest van onze koeien hieraan bijdragen? De oplossing vinden ze in een mestvergistingsinstallatie die samen met een mest- en mineralenscheider als duurzame, circulaire keten werkt.

Groen gas opwekken en meten

De melkveehouderrij heeft 150 koeien die veel mest produceren. De gerealiseerde mestvergister haalt het methaangas uit de mest. Het gas wordt vervolgens als bron gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte voor het bedrijfsproces en de woningen. Dit proces vervangt het gebruik van aardgas. Ook levert Melkveehouderij Groot Roessink groene stroom aan het net. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 en fosfaat fors gereduceerd. Mest dient dus uiteindelijk als bron voor de elektriciteit en warmtelevering.

Kenter is voor de meting van de warmtelevering aangehaakt. Kenter heeft het meetprotocol geschreven, die nodig was voor de subsidie, en de meter geplaatst. ‘Kenter is heel bekend binnen de branche voor warmtemeting. Ze denken mee in het proces en verplaatsten zich in onze situatie.’ geeft Ton aan. ‘En dat is fijn, zeker omdat dit een nieuw project is. Kenter weet waar ze over praten. We kunnen met ze sparren en overleggen om tot een goed eindresultaat te komen.’ Verder heeft Kenter een gedeelte van de projectcoördinatie richting de netbeheerder opgepakt. Ook ondersteunen ze het melkveebedrijf in de rapportages over de warmte opwekking die verplicht zijn voor de subsidie. Ton licht toe: ‘Wij hebben geen tijd on ons goed te verdiepen in deze jaarrapportages. Kenter ontzorgt ons en helpt ons bij de borging van de subsidies.’

Toekomstplannen

De komende jaren wil Groot Roessink het maximale uit de installatie halen. ‘De inzichten in de opwekking van warmte, door de rapportages verkregen, zijn hierbij van belang. Hier speelt Kenter een belangrijke rol.’