Facilitair netbheer Eigen netwerk op maat

Voor jouw bedrijfsvoering heb je energie nodig. Dat geldt voor iedere ondernemer. En ook in de energietransitie geldt dat je samen soms sterker staat dan alleen. Een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem (GDS) biedt de mogelijkheid om op kleine schaal een eigen elektriciteits- of gasnet te beheren. Hier komt wel een hoop administratie en wet- en regelgeving bij kijken. Daar ondersteunt Kenter bij. 

Wat is een GDS?

Een gesloten distributiesysteem of GDS is een particulier elektriciteits- of gasnet op kleine schaal. Je mag er bijvoorbeeld niet meer dan 500 afnemers, of huishoudens, op aansluiten. Voor een ontheffing gelden verder (onder andere) de volgende voorwaarden:

 • Het GDS ligt in een geografisch afgebakend, industrieel of commercieel gebied.
 • Er zijn meerdere (bedrijfs)aansluitingen op het GDS en hier is een overzicht van.
 • De bedrijfsprocessen van de afnemers zijn geïntegreerd, of het GDS wordt primair gebruikt door de eigenaar en verwante bedrijven.
 • De betrouwbaarheid en veiligheid van het net is gewaarborgd.
 • Je bent aantoonbaar de eigenaar.

Wat komt erbij kijken?

In beginsel moet je het beheer van een GDS overdragen aan de regionale netbeheerder. Via een ontheffing van de ACM is het echter mogelijk om zelf het lokale net te beheren. Hier komt wel veel administratie en wet- en regelgeving bij kijken:

 • Afnemers moeten vrije energieleverancierskeuze hebben, waardoor je derden binnen 3 maanden toegang moet verlenen tot het GDS.
 • Het bijhouden van een aansluitregister en verstrekken van EAN-codes.
 • Wijzingen van marktpartijen verwerken.
 • Het energieverbruik van afnemers verdelen.
 • Dagelijks verbruik toewijzen, prognoses opstellen en verwerken.

Als facilitair netbeheerder nemen wij dit voor je uit handen. Hiervoor hebben we de juiste kennis, mensen en middelen in huis. Zo is een GDS geen vraagstuk, maar een zekerheid.

We ondersteunen met: 

 • Aanvraag van de ontheffing bij ACM. 
 • Beheren van aansluitingenregister. 
 • Verwerken wisselingen in energieleverancier(s). 
 • Verdelen van het energieverbruik van de afnemers. 
 • Dagelijks toewijzen van verbruiken en aanleveren van prognoses.
 • Beheer en onderhoud van je energie-infra, grip krijgen op je energie en meer.

Heb je vragen? Stel deze hiernaast.