Subsidies Voor de industrie

De industriesector moet de komende jaren fors verduurzamen. De duurzame ambities van het Klimaatakkoord zijn hoog. In 2030 moet de industrie 66% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om ondernemers de helpen in deze transitie, stelt de overheid subsidies beschikbaar. De belangrijkste staan hieronder. 

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Investeren in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking is bewezen? Als de terugverdientijd langer dan 5 jaar is, kun je gebruikmaken van de VEKI. Je mag de subsidie aanvragen voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. De voorwaarden en eisen zijn te lezen op de website van het RVO.

Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)

Wil je een pilotproject starten of een innovatieve techniek testen om energie te besparen? Maak dan gebruik van de DEI+ regeling. Je gebruikt deze subsidie om nieuwe technieken te proberen. Bijvoorbeeld om CO2 af te vangen of op te slaan, flexibel om te gaan met energie, of voor lokale infrastructuur als een stroom of warmtenetwerk. De volgende subsidieregeling kan hierbij een steuntje in de rug bieden!

TSE Industrie Studies (TSE)

Wil je vóórdat je start met een pilotproject om CO2 te verminderen een haalbaarheidsstudie doen? Dan kun je gebruikmaken van de TSE subsidie. Je krijgt deze subsidie voor drie typen studies: 

  • Haalbaarheidsstudie 
  • Milieustudie 
  • Vergelijkbare studie 

De uitleg en voorwaarden zijn terug te lezen op de website van het RVO