Netcongestie: inzicht in de wachtlijsten

De energietransitie van Nederland is in volle gang. Bedrijven en particulieren nemen steeds vaker duurzame stappen, zoals het installeren van zonnepanelen, laadpalen, windmolens en warmtepompen. Al deze technieken vragen capaciteit van ons elektriciteitsnet, terwijl de ruimte steeds schaarser wordt. Er ontstaat file, netcongestie. Hierdoor moeten grootverbruikers steeds langer wachten op een aansluiting/uitbreiding. Maar hoe lang is de wachtlijst? En waar kunnen bedrijven dit inzien? We zetten het op een rij.

Grootte wachtlijst

Volgens ondernemen.nl staan er eind november 2023 ongeveer 6.000 bedrijven op een wachtlijst, waarvan 2.200 wachten op een nieuwe aansluiting. De overige bedrijven hebben een uitbreiding van hun huidige aansluiting aangevraagd. Maar dit is niet het enige, voor het terugleveren van energie staat nog een langere rij. 8.000 bedrijven wachten inmiddels op een aansluiting waarmee ze stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld via zonnepanelen.

Werken aan netuitbreiding

Om ervoor te zorgen dat de wachttijden niet te lang worden, werken de netbeheerders en het kabinet dagelijks aan netuitbreiding en oplossingen. Zo worden er jaarlijks miljarden geïnvesteerd en wordt gekeken naar oplossingen, zoals tijdsafhankelijke transporttarieven en congestiemanagement. Maar hoe groot is de wachtrij in jouw regio? Voor zover hier inzicht in is, zetten we deze informatie op een rij.

Stedin (Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland)

Stedin geeft voor de gebieden waar zij netbeheerder is concreet inzicht in de wachtlijsten. Zo is te zien in welke gebieden er netcongestie is door middel van onder meer een maandelijkse update, kaarten en overzichten. Ook zijn in december 2023 de cijfers van de wachtlijsten geplaatst. Bekijk de informatie hier.

Enexis (Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg)

Enexis meldt op haar website dat er in mei 2023 7.000 bedrijven op de wachtlijst stonden voor zowel opwek als afname en dat hier wekelijks ongeveer 90 bedrijven bijkomen. Enexis plaatst elke maand een update over netuitbreidingen en netcongestieonderzoeken. Ook is er een kaart van de wachtlijsten per regio (december 2023). Bekijk de informatie hier.

Liander (Friesland, Gelderland, Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland)

Liander geeft op haar website aan dat de levertijden voor een elektriciteitsaansluiting gemiddeld 1,5 jaar is, afhankelijk van het soort aansluiting, de complexiteit van de aanvraag en de regio. Ook kunnen grootverbruikers hun postcode invullen om inzicht te krijgen in de transportcapaciteit in hun regio, is er per provincie een overzicht van de congestieonderzoeken en staan er twee kaarten voor afname en teruglevering (december 2023) op de website. Bekijk de informatie hier.

Landelijk

TenneT beheert het landelijke hoogspanningsnet. Zij publiceert de komende tijd een maandelijkse update over netcongestie. Verder heeft Netbeheer Nederland een landelijke capaciteitskaart elektriciteitsnet gemaakt, waarop zichtbaar is wat de capaciteit is voor afname en invoeding m.b.t zware netaansluitingen. Ook is inmiddels inzichtelijk in welke gebieden wordt gekeken naar congestiemanagement.

Meer informatie over mogelijke oplossingen? Neem contact op

Netcongestie vraagt om innovatie en samenwerking. Als energiepartner helpt Kenter zakelijk Nederland vooruit in de energietransitie, ook bij netcongestie. Neem contact met ons op om te kijken naar de situatie van jouw bedrijf en de mogelijke oplossingen.