Prinsjesdag 2023: de energietransitie is doorpakken

Door de val van het kabinet is de Miljoenennota dit jaar minder uitgebreid dan normaal. Over veel wetsvoorstellen moet daarnaast nog een besluit worden genomen. Toch is een aantal maatregelen voor de energietransitie en het klimaat wel besproken. En met de eerste resultaten van het klimaatbeleid op tafel, zijn die misschien belangrijker dan ooit. We zetten de belangrijkste besluiten voor bedrijven over de thema’s energie en klimaat op een rij.

Subsidies verduurzaming

Ook dit jaar kwam het belang van verduurzaming voor bedrijven aan bod in de Miljoenennota. Zo stelt het kabinet in 2024 en 2025 opnieuw budget beschikbaar voor de SDE++ regeling. De Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers wordt daarnaast verlengd met 5 jaar, t/m 2028. Wel gaat het aftrekpercentage per 1 januari 2024 omlaag van 45,5% naar 40%, waardoor het interessant kan zijn om dit kalenderjaar nog te kijken naar verduurzamingsmogelijkheden voor uw organisatie.

Klimaatfonds

Om de klimaatdoelen in 2030 te halen, stelt het kabinet voor om in 2024 € 11,8 miljard toe te kennen van het Klimaatfonds. Hiermee wordt onder andere geïnvesteerd in de (toekomstige) energie-infrastructuur, verduurzaming van de industrie en de opschaling van duurzame energie en waterstof.

Glastuinbouw en visserij

Voor een duurzamere glastuinbouw is de komende jaren 500 miljoen euro beschikbaar vanuit het Klimaatfonds, 200 euro voor energiebesparende maatregelen en 300 miljoen voor de aanleg van warmtedistributienetten. Voor de visserij is in 2024 ook budget voor verduurzaming, namelijk € 36,9 miljoen. Het grootste deel wordt ingezet voor de verduurzaming en aanpassing van de visserij op de Noordzee, maar er wordt ook onderzoek gedaan naar verdere verduurzamingsopties en innovaties. Zoals de ontwikkeling van medegebruik door (alternatieve vormen van) visserij en voedselproductie in windparken.

Toekomstplannen en klimaatbeleid

Omdat het kabinet momenteel demissionair is, is er ook een aantal onderwerpen waarover nog geen definitieve beslissing genomen is. Denk aan het verhogen van de minimum CO2-prijs. Wel zijn op Prinsjesdag de eerste kerncijfers van het klimaatbeleid gepresenteerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hieruit kwam naar voren dat de klimaatdoelen voor 2030 voor het eerst haalbaar zijn, mits de kabinetsplannen tijdig én met volle inspanning worden uitgevoerd. Het PBL roept dan ook op om voorstellen van papier naar praktijk te brengen.


Gerelateerde artikelen

Het elektriciteitsnet raakt vol: overheid en netbeheerders grijpen in

De energietransitie, waarbij we overgaan van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen, is in volle gang. Sterker nog: het gaat te snel. Voor het eerst lijken de Klimaatdoelen van Nederland haalbaar, maar het elektriciteitsnet kan de enorme, toenemende vraag naar transportcapaciteit niet bijbenen. Waardoor er bijna overal in het land sprake is van netcongestie. Reden voor het kabinet en netbeheerders om in te grijpen met maatregelen. We zetten de ontwikkelingen voor bedrijven op een rij.

Mehr lesenMehr lesen

Laadvoorziening snel terugverdiend

Een laadpaal kopen vraagt om een investering. Daarom biedt Kenter de mogelijkheid om, naast het kopen, uw laadvoorzieningen te huren! Voor een vast bedrag per maand huurt u een laadvoorziening, inclusief service, onderhoud en een storingsdienst die 24/7 bereikbaar is. De investering is hiermee niet alleen een stuk lager, ook de terugverdientijd wordt aanzienlijk korter. Hieronder leggen we het uit!

Mehr lesenMehr lesen

Materiaaltekort beperkt energietransitie? Niet bij Kenter.

Twee jaar COVID-19, verschillende lockdowns en de oorlog in Oekraïne lijken een grote impact te hebben op de beschikbaarheid van materialen. Materialen die broodnodig zijn om onder andere de energietransitie vorm te geven. Maar gelukkig kan Kenter hier goed op anticiperen en hebben wij voldoende Compactstations en Transformatoren op voorraad. Hoe dat kan leest u hieronder!

Mehr lesenMehr lesen