SDE++ opent in september en dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Van 5 september tot en met 5 oktober 2023 kan er weer Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++ subsidie) aangevraagd worden. De SDE++ openstelling ging eerder dit jaar niet door omdat de Europese Commissie nog besluiten moest nemen over enkele minder rendabele technieken. Dit is nu gebeurt, en dít zijn de belangrijkste wijzigingen;

Budget minder rendabele technieken

In de nieuwe aanvraagronde zorgen zogenaamde ‘hekjes’ ervoor dat technieken die werken met lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen meer kans maken op subsidie. Deze technieken zijn op korte termijn minder rendabel maar op lange termijn wel belangrijk voor de energietransitie.

Andere belangrijke wijzigingen in de nieuwe openstellingsronde zijn:

  • Er is geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land.
  • Het productieplafond vervalt voor afvang en opslag van CO2 (CCS).
  • Er is een categorie bijgekomen: de lucht-water-warmtepomp.
  • Zon-PV-installaties kleiner dan 1 MWp mogen voortaan nog maximaal 50% van het piekvermogen terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Goede voorbereiding

Om kans te maken op een SDE++ beschikking is het belangrijk dat u uw aanvraag goed voorbereid. Kenter helpt u graag met:

  • Aanvraag van SDE++ subsidie
  • Realisatie van uw duurzame project
  • Opstellen van een meetprotocol
  • Het meten van uw duurzame energie opwek

We helpen je graag.

Wil je meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact met ons op via 088- 111 89 89 of klik op de button.

Contact opnemenContact opnemen

Gerelateerde artikelen

Energielabel C kantoren: Update

Vanaf 1 januari 2023 zijn alle kantoorpanden groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Voldoet de ruimte niet aan deze eisen? Dan mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. Volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had op 1 oktober 2022 nog maar 50% van de kantoren een energielabel C of beter.

Mehr lesenMehr lesen

Kenter maakt unieke energiesamenwerking mogelijk op Tholen

De energietransitie van zakelijk Nederland gaat verder dan het individu. Soms moeten de handen ineengeslagen worden. Bijvoorbeeld om file op het net (netcongestie) tijdelijk op te lossen. Zo ontstond op Tholen een bijzondere pilot vanuit een collectief ondernemers (REC Tholen), energietransitie platform ON E Target en netbeheerder Stedin. Op 26 september werd namelijk voor het eerst een groepscapaciteitsovereenkomst ondertekend voor een collectieve energy hub, voorzien van een Kenter energieopslagsysteem.

Mehr lesenMehr lesen

Netbeheerders roepen op tot ‘spits mijden’: Alternatieven mogelijk!

Netbeheerders TenneT, Liander en Stedin roepen bedrijven in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht op ‘spits te mijden’ op het elektriciteitsnet. Als niet meer bedrijven zich aanmelden voor het aanbieden van ‘flexibel elektriciteitsvermogen’ zal het net in grote delen van deze provincies op slot gaan. Gelukkig zijn er alternatieven! Lees er hier meer over.

Mehr lesenMehr lesen