Voorstel tijdsafhankelijke transporttarieven ligt op tafel: wat betekent dit voor grootzakelijke energieverbruikers?

Netcongestie is een groot en groeiend probleem in Nederland. Om dit aan te pakken, ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu een voorstel van Netbeheer Nederland op tafel voor tijdsafhankelijke transporttarieven. Dit betekent dat grootverbruikers straks een lager tarief gaan betalen voor netgebruik als het rustig is op het landelijke hoogspanningsnet. Tijdens piekverbruik gaan zij dan het (naar verwachting stijgende) gemiddelde tarief betalen. Op deze manier wil Netbeheer Nederland het energieverbruik tijdens piekmomenten verminderen en het netwerk ontlasten.

Het voorstel voor tijdsafhankelijke tarieven (time-of-use pricing), afkomstig vanuit het Landelijk Actieplan Netcongestie, heeft de intentie om flexibel elektriciteitsverbruik te stimuleren. Omdat het plan zich richt op grootverbruikers op het (extra-)hoogspanningsnet, nam TenneT het voortouw in dit proces. De ACM gaat het voorstel beoordelen en verwacht vóór maart 2024 een ontwerpbesluit te kunnen publiceren. Daar kunnen belanghebbenden hun zienswijze op indienen, voordat de ACM een definitief besluit neemt over de codewijziging.

Voordelen tijdsafhankelijke tarieven

Het invoeren van tijdsafhankelijke tarieven volgens een statisch systeem, draagt naar verwachting bij aan het efficiënter benutten van de totale netcapaciteit. Netcongestie is een grote uitdaging in Nederland; terwijl we de grenzen van de netcapaciteit slechts een beperkt deel van de tijd bereiken. Toch zijn de huidige transporttarieven voor het (extra-)hoogspanningsnet alleen afhankelijk van het individuele piekverbruik van een grootverbruiker.

Met de tijdsafhankelijke tarieven bepaalt het moment van netgebruik juist de hoogte van het transporttarief. Dit spoort grootverbruikers hopelijk aan om elektriciteitsverbruik tijdens piekmomenten te verlagen. Het beter spreiden van netbelasting vermindert naar verwachting knelpunten, schept ruimte voor nieuwe aansluitingen en leidt tot lagere kosten voor netgebruikers.

 

Proactief voorbereiden

Maar tijdsafhankelijke transporttarieven kunnen in de toekomst ook hogere energiekosten voor grootzakelijke energieverbruikers opleveren. Het is daarom slim om alvast te kijken naar de energievoorzieningen, -behoeften en -vraagstukken van uw organisatie. Door proactief te kijken naar het gebruik van flexibele en slimme technologieën, zoals energieopslag en duurzame energie-opwekkers, bereid u uw bedrijf vast voor op deze verandering.

Hulp nodig met de energietransitie van uw organisatie? Of wilt u de mogelijkheden verkennen? We helpen u stap voor stap verder. Neem direct contact op via onderstaande button.


Gerelateerde artikelen

Kenter maakt unieke energiesamenwerking mogelijk op Tholen

De energietransitie van zakelijk Nederland gaat verder dan het individu. Soms moeten de handen ineengeslagen worden. Bijvoorbeeld om file op het net (netcongestie) tijdelijk op te lossen. Zo ontstond op Tholen een bijzondere pilot vanuit een collectief ondernemers (REC Tholen), energietransitie platform ON E Target en netbeheerder Stedin. Op 26 september werd namelijk voor het eerst een groepscapaciteitsovereenkomst ondertekend voor een collectieve energy hub, voorzien van een Kenter energieopslagsysteem.

Mehr lesenMehr lesen

Consortium ABP en OMERS Infrastructure beoogde nieuwe eigenaar Kenter

Een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure is voornemens om Kenter over te nemen. Hierover hebben Alliander, ABP en OMERS Infrastructure overeenstemming bereikt. De investering namens ABP wordt gedaan door APG Asset Management. Komende periode worden de gebruikelijke advies- en goedkeuringstrajecten met o.a. de mededingingsautoriteiten en aandeelhouders van Alliander doorlopen. Het streven is voor het eind van het jaar de transactie af te ronden.

Mehr lesenMehr lesen

Prioriteringskader voor investeringen netbeheerders

Netbeheerders werken hard aan de uitbreiding van ons elektriciteitsnet. De toenemende netcongestie betekent voor veel bedrijven nu al een beperking bij het realiseren van hun duurzame ambities. Op 17 maart presenteerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen van netbeheerders. Hierin wordt voorrang gegeven aan projecten met een grote maatschappelijke impact. Lees hier wat dit betekent!

Mehr lesenMehr lesen