Voorstel tijdsafhankelijke transporttarieven ligt op tafel: wat betekent dit voor grootzakelijke energieverbruikers?

Netcongestie is een groot en groeiend probleem in Nederland. Om dit aan te pakken, ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu een voorstel van Netbeheer Nederland op tafel voor tijdsafhankelijke transporttarieven. Dit betekent dat grootverbruikers straks een lager tarief gaan betalen voor netgebruik als het rustig is op het landelijke hoogspanningsnet. Tijdens piekverbruik gaan zij dan het (naar verwachting stijgende) gemiddelde tarief betalen. Op deze manier wil Netbeheer Nederland het energieverbruik tijdens piekmomenten verminderen en het netwerk ontlasten.

Het voorstel voor tijdsafhankelijke tarieven (time-of-use pricing), afkomstig vanuit het Landelijk Actieplan Netcongestie, heeft de intentie om flexibel elektriciteitsverbruik te stimuleren. Omdat het plan zich richt op grootverbruikers op het (extra-)hoogspanningsnet, nam TenneT het voortouw in dit proces. De ACM gaat het voorstel beoordelen en verwacht vóór maart 2024 een ontwerpbesluit te kunnen publiceren. Daar kunnen belanghebbenden hun zienswijze op indienen, voordat de ACM een definitief besluit neemt over de codewijziging.

Voordelen tijdsafhankelijke tarieven

Het invoeren van tijdsafhankelijke tarieven volgens een statisch systeem, draagt naar verwachting bij aan het efficiënter benutten van de totale netcapaciteit. Netcongestie is een grote uitdaging in Nederland; terwijl we de grenzen van de netcapaciteit slechts een beperkt deel van de tijd bereiken. Toch zijn de huidige transporttarieven voor het (extra-)hoogspanningsnet alleen afhankelijk van het individuele piekverbruik van een grootverbruiker.

Met de tijdsafhankelijke tarieven bepaalt het moment van netgebruik juist de hoogte van het transporttarief. Dit spoort grootverbruikers hopelijk aan om elektriciteitsverbruik tijdens piekmomenten te verlagen. Het beter spreiden van netbelasting vermindert naar verwachting knelpunten, schept ruimte voor nieuwe aansluitingen en leidt tot lagere kosten voor netgebruikers.

 

Proactief voorbereiden

Maar tijdsafhankelijke transporttarieven kunnen in de toekomst ook hogere energiekosten voor grootzakelijke energieverbruikers opleveren. Het is daarom slim om alvast te kijken naar de energievoorzieningen, -behoeften en -vraagstukken van uw organisatie. Door proactief te kijken naar het gebruik van flexibele en slimme technologieën, zoals energieopslag en duurzame energie-opwekkers, bereid u uw bedrijf vast voor op deze verandering.

Hulp nodig met de energietransitie van uw organisatie? Of wilt u de mogelijkheden verkennen? We helpen u stap voor stap verder. Neem direct contact op via onderstaande button.


Gerelateerde artikelen

Prinsjesdag: Het belangrijkste nieuws over energie voor bedrijven

Belangrijke onderwerpen in de miljoenennota dit jaar zijn de inflatie en hoge energieprijzen. Stijgende gas- en elektraprijzen brengen zowel consumenten als bedrijven in de problemen. Het kabinet kondigt nu maatregelen aan ter compensatie. Ook komen er meer subsidies voor bedrijven die verder willen verduurzamen. Wij hebben het belangrijkste nieuws over de thema’s energie en klimaat voor bedrijven op een rijtje gezet.

Mehr lesenMehr lesen

Nieuwe fase voor Kenter

Alliander heeft besloten op zoek te gaan naar een andere eigenaar voor Kenter. Dat biedt meer kansen om de potentie van Kenter en haar medewerkers optimaal te kunnen benutten voor de energietransitie. Ter voorbereiding op een zelfstandige toekomst wordt per 1 januari 2023 de directie van Kenter uitgebreid.

Mehr lesenMehr lesen

Laadpalen en een transformatorstation, hoe zit dat?

De komende jaren zal het aantal elektrische voertuigen in Nederland blijven stijgen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95% is afgenomen. De overheid stimuleert de overgang naar elektrische rijden op diverse manieren en ook de laadinfrastructuur begint steeds meer vorm te krijgen. Jaarlijks worden er duizenden laadpalen geïnstalleerd, maar dat heeft impact op de elektriciteitsaansluiting en energievoorziening. In veel gevallen gaat een Transformatorstation gepaard met de installatie van laadpalen. Hoe dat precies zit leggen we graag uit!

Mehr lesenMehr lesen