Prioriteringskader voor investeringen netbeheerders

Netbeheerders werken hard aan de uitbreiding van ons elektriciteitsnet. De toenemende netcongestie betekent voor veel bedrijven nu al een beperking bij het realiseren van hun duurzame ambities. Op 17 maart presenteerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen van netbeheerders. Hierin wordt voorrang gegeven aan projecten met een grote maatschappelijke impact. Lees hier wat dit betekent!

Met het nieuwe kader wil de overheid ervoor zorgen dat energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de energietransitie – zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor verduurzaming van de industrie – in hoog tempo door kunnen gaan.

Voorrang MIEK-projecten

Met name projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) krijgen voorrang dankzij het nieuwe prioriteringskader. Dit zijn projecten die onder meer te maken hebben met windparken op zee, de aanleg van landelijke waterstofinfrastructuur en aanleg van infrastructuur voor het transport van CO2 naar opslaglocaties in de Noordzee.

Naast deze bestaande projecten worden er ook Provinciale MIEK’s opgeleverd die gericht zijn op:

  • Verduurzaming van de woningbouw
  • Lokale warmtetransitie
  • Duurzame opwek
  • Elektrisch vervoer
  • Verduurzaming agrarische sector en industrie

Geen oplossing voor netcongestie

Hoewel het nieuwe prioriteringskader netbeheerders helpt om keuzes te maken, lost het de netcongestie niet op. Ook gaat het kader niet over de aansluitvolgorde van individuele klanten op het netwerk. Hiervoor wordt door netbeheerders nog altijd het principe ‘first come first serve’ gehanteerd.

Wij helpen u graag

Loopt u op dit moment tegen de beperkingen van het elektriciteitsnet aan? Of heeft u een verduurzamingsvraagstuk maar twijfelt u over de beschikbare capaciteit? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag met werkbare oplossingen voor uw capaciteitsprobleem en helpen u graag richting een duurzame toekomst!


Gerelateerde artikelen

Belangrijke rol voor batterijen in energietransitie

Volgens landelijke netbeheerder TenneT spelen batterijen de komende jaren een belangrijke rol in een stabiel elektriciteitssysteem. De behoefte naar flexibel vermogen in het elektriciteitsnet neemt sterk toe, batterijen gaan hierin een grote rol spelen volgens de netbeheerder. Lees hier meer over wat dit voor u als ondernemer betekent.

Mehr lesenMehr lesen

CO2-reductie industrie: Welke subsidies zijn er?

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten vanaf 1 januari 2023 meer belasting gaan betalen. Vanaf dat moment wordt het deel van de uitstoot waarover zij nog geen belasting hoefden te betalen (de vrijgestelde uitstoot) kleiner. Het kabinet wil industriële bedrijven hiermee stimuleren om hun productieproces te verduurzamen. Om de CO2-reductie te stimuleren zijn er ook verschillende subsidieregelingen waar industriële bedrijven gebruik van kunnen maken. Hieronder zetten we er een aantal op een rijtje:

Mehr lesenMehr lesen

Interview Schavemaker Logistics over transport met elektrische truck

Schavemaker Logistics is een ervaren logistieke dienstverlener. Met vestigingen in binnen- en buitenland, 500 medewerkers en meer dan 80.000m2 aan opslaglocaties is Schavemaker een grote internationale speler. Het bedrijf heeft duurzame ambities en realiseert deze mede door de aanschaf van twee e-trucks. We spreken met Edwin Weeteling, Branch Manager bij Schavemaker Logistics Beverwijk BV, over zijn ervaringen met de elektrificatie van het wagenpark, de impact op de bedrijfsvoering en energie-infrastructuur.

Mehr lesenMehr lesen